Často kladené otázky

Vyššia rýchlosť prehliadania www stránok Vám zabezpečí rýchlejšie preberanie online obsahu (textu, grafiky, fotografií a článkov) a teda pohodlnejšiu prácu s webom zároveň so súčasným sťahovaním väčších súborov, ktoré sa nižšou rýchlosťou sťahujú iba v časti linky. Kým deti sťahujú svoj obľúbený diel seriálu, vy si bez problémov prezriete všetky nové správy :)
Vlastníkom zariadení potrebných na prenos služby je poskytovateľ - spoločnosť IvankaNet s.r.o. V prípade. že sa toto zariadenie počas doby pripojenia pokazí, poskytovateľ vám ho bezplatne vymení, okrem prípadu poškodenia zariadenia neodborným zásahom užívateľa (napr. skratovaním napájania)

Pri bezdrôtovom pripojení sa v aktivačnom poplatku nachádza osadenie antény s bezdrôtovým zariadením na základnú konzolu alebo existujúci stožiar, ktorý je zvyčajne umiestnený na streche budovy. Ďalej poplatok obsahuje jednoduché zvedenie exteriérového Cat5e káblu  do dĺžky maximálne 25m k centru siete v objekte alebo k predpokladanému umiestneniu wifi routra, resp. PC. Kábel je ukončený konektorom RJ-45 (ethernet). Technik nakonfiguruje wifi router a PC. Po preverení funkčnosti odovzdá prípojku do užívania.


Pri káblovom pripojení alebo optickom FTTB sa v aktivačnom poplatku nachádza jednoduché zvedenie Cat5e káblu do dĺžky maximálne 40m k centru siete v objekte alebo k predpokladanému umiestneniu wifi routra, resp. PC. Kábel je ukončený konektorom RJ-45 (ethernet). Technik nakonfiguruje wifi router a PC. Po preverení funkčnosti odovzdá prípojku do užívania.


Pri optickom pripojení FTTH sa v aktivačnom poplatku nachádza privedenie optického káblu k centru siete, racku v objekte alebo k predpokladanému umiestneniu wifi routra, resp. PC. Kábel je ukončený konektorom LC-PC a pripojený k optickému prevodníku. Technik nakonfiguruje PC a odovzdá prípojku do užívania. Aktivačný poplatok pri optickom pripojení riešime vždy podľa individuálnej situácie u klienta.


Do aktivačného poplatku sa vo všeobecnosti nezahŕňa budovanie stožiaru na objekte, zložité vedenie káblu, lištovanie, osadenie konektorov RJ-45 na nedokončenú kabeláž v objekte. Radi vám kompletne sprevádzkujeme vašu dátovú sieť, ale je potrebné sa vopred dohodnúť na rozpočte.

Počet pripojených zariadení je teoreticky neobmedzený. Samotný komfort užívania pripojenia závisí od množstva zariadení používajúcich linku v tom istom čase. Ak plánujete používať viacero zariadení naraz, najmä s vyšším nárokom na šírku pásma, odporúčame vám zvoliť si vyšší program. Šírka pásma sa pri používaní viacerými zariadeniami delí medzi všetky zariadenia s tým, že prioritu majú služby vyžadujúce vyššiu dostupnosť ako napr. VoIP, online video, stream, atď.
Nie, nemože Vám prísť faktúra s vyššou sumou ako je dohodnutá na zmluve. Prenesené dáta nespoplatňujeme.
Nie, nepoužívame zníženie rýchlosti po prenesení určitého objemu dát. V pripade, že užívateľ má napr. PC infikovaný vírusom a ten bez jeho vedomia odosiela resp. prijíma veľké množstvo dát (zabije linku), užívateľa upozorníme, prípadne mu pomôžeme s riešením problému.
Pre pripojenie je nevyhnutná obhliadka priamo na mieste zákazníka pre overenie priamej viditeľnosti na vysielač v prípade bezdrôtového prístupu, resp. možnosti dovedenia káblu v prípade káblového prístupu. Obhliadka je bezplatná a treba si ju vopred dohodnúť s technikom. Na mieste technik obhliadne možnosť pripojenia, umiestnenie antény, zvedenie káblu k centru siete v objekte, umiestnenie wifi routra a napájania zariadení. Objednávku je možné potvrdiť telefonicky alebo mailom, pričom sa dohodne aj termín realizácie pripojenia. Doba od objednávky po spustenie pripojenia je zvyčajne 4 až 8 pracovných dní v závislosti od vyťaženia technikov a najmä v zimných mesiacoch aj od počasia.