Servis a údržba počítačov

Kompletná inštalácia a reinštalácia operačného systému Windows
Bez zálohy dát užívateľa

 • inštalácia a reinštalácia operačného systému (OS) Windows s dodaným CD s OS od zákazníka
 • inštalácia bezpečnostných a ochranných programov (antivírus, internetová ochrana pre deti a mládež)
 • inštalácia ovládačov PC a periférií s dodanými CD s ovládačmi od zákazníka
 • aktualizácia OS (celková aktualizácia OS)
 • inštalácia programov pre prácu a zábavu (office, audio, video, obrázky, internetový prehliadač)
 • optimalizácia OS (vyladenie a zrýchlenie OS)

Maximálna cena balíku je 55 € pri dodaní CD s OS a s ovládačmi zákazníkom. Klienti pripojení do siete IvankaNet majú zľavu. Servisná hodina mimo služieb uvedených v balíku je 15 eur.

55 €

maximálna
cena balíka

Kompletná inštalácia a reinštalácia operačného systému Windows
So zálohou dát užívateľa

 • inštalácia a reinštalácia operačného systému (OS) Windows s dodaným CD s OS od zákazníka
 • inštalácia bezpečnostných a ochranných programov (antivírus, internetová ochrana pre deti a mládež)
 • inštalácia ovládačov PC a periférií s dodanými CD s ovládačmi od zákazníka
 • aktualizácia OS (celková aktualizácia OS)
 • inštalácia programov pre prácu a zábavu (office, audio, video, obrázky, internetový prehliadač)
 • optimalizácia OS (vyladenie a zrýchlenie OS)
 • záloha dát užívateľa (dokumenty, obrázky, video, audio a iné dáta)
 • záloha, nastavenie a obnova jedného konta elektronickej pošty (správy, kontakty)
 • obraz OS (komplexná záloha systému – umožní návrat k čistej inštalácii PC)

Maximálna cena balíku je 75 € pri dodaní CD s OS a s ovládačmi zákazníkom. Klienti pripojení do siete IvankaNet majú zľavu. Servisná hodina mimo služieb uvedených v balíku je 15 eur.

75 €

maximálna
cena balíka