Riešenia pre firemných klientov


IvankaNet poskytuje firemným klientom spoľahlivé riešenia "šité" na mieru ich potrieb. Zabezpečujeme neobmedzené a garantované pripojenie, ako aj programy s negarantovanou dostupnosťou. V prípade dostupnosti optických služieb Vás pripojíme priamo k našej optickej sieti.


  • Zariadenie vo voľnom pásme so zabezpečenou kvalitou
  • Garantovaný licencovaný spoj
  • Optické pripojenie

Pred pripojením zistíme požiadavky zákazníka a navrhneme najvýhodnejšie riešenie. Návrh sa odvíja od zistených požiadaviek, teda či je nevyhnutné zabezpečiť garantovanú linku na plne duplexnom zariadení s platenou licenciou, alebo je možné použiť zariadenie vo voľnom pásme. Ďalej je dôležité zistiť, či klient potrebuje nejakú formu SLA. Po sumarizácii týchto informácií zabezpečíme pre klienta najvhodnejšie riešenie. Pripojenie je realizované pomocou bezdrôtového alebo káblového prenosu.