Cenník programov

Program Surf

až do 7 Mbit/s

rýchlosť surfovania

až do 1,7 Mbit/s

rýchlosť sťahovania

až do 0,7 Mbit/s

rýchlosť odosielania

Cenník

Viazanosť

Mesačná platba

Táto možnosť nie je pre program dostupná

bez
viazanosti

12
mesačná

24
mesačná

Zvoľte si dobu viazanosti pri ročnej platbe

12
mesačná

24
mesačná

7.70
+ 77 € zriaďovací poplatok

Video streamovacie služby a P2P siete sú obmedzené na maximálnu prenosovú rýchlosť 1/0,5 Mbit/s pre P2P a 3/0,7 Mbit/s pre stream pričom stream má vyššiu prioritu. Viac informácií nájdete v sekcií Časté otázky.

Doobjednajte si IPTV internetovú televíziu

sledovanie TV
 • cena sa nemení počas celej doby viazanosti
 • časovovo neobmedzené pripojenie
 • možnosť blokovania komunikácie v určitých hodinách (detský zámok)
 • pripojenie zariadení v domácnosti nie je limitované
 • zriadenie linky od 2-7 pracovných dní

Wifi router zadarmo


WiFi router ZADARMO
v cene zriaďovacieho poplatku

Program Senior

až do 6 Mbit/s

rýchlosť surfovania

až do 3 Mbit/s

rýchlosť sťahovania

až do 0,5 Mbit/s

rýchlosť odosielania

Cenník

Viazanosť

Mesačná platba

Zvoľte si dobu viazanosti pri mesačnej

bez
viazanosti

12
mesačná

24
mesačná

9.90
+ 55 € zriaďovací poplatok

Táto možnosť nie je pre program dostupná

12
mesačná

24
mesačná

Video streamovacie služby a P2P siete sú obmedzené na maximálnu prenosovú rýchlosť 2/0,5 Mbit/s pre P2P a 4/0,5 Mbit/s pre stream pričom stream má vyššiu prioritu. Viac informácií nájdete v sekcií Časté otázky.

Doobjednajte si IPTV internetovú televíziu

sledovanie TV
 • podmienkou pre poskytnutie programu Senior je, aby odberateľ bol dôchodca a bol vlastníkom nehnuteľnosti, kde bude služba poskytovaná
 • cena sa nemení počas celej doby viazanosti
 • pripojenie neobmedzované časom ani množstvom stiahnutých dát (nenastane zníženie rýchlosti ani vám nepríde väčšia faktúra)
 • pripojenie zariadení v domácnosti nie je limitované
 • zriadenie linky od 2-7 pracovných dní

Wifi router zadarmo


WiFi router ZADARMO
v cene zriaďovacieho poplatku

Program Mini

až do 14 Mbit/s

rýchlosť surfovania

až do 8 Mbit/s

rýchlosť sťahovania

až do 1 Mbit/s

rýchlosť odosielania

Cenník

Viazanosť

Mesačná platba

Zvoľte si dobu viazanosti pri mesačnej

bez
viazanosti

12
mesačná

24
mesačná

16.60
+ 55 € zriaďovací poplatok

Zvoľte si dobu viazanosti pri ročnej platbe

12
mesačná

24
mesačná

13.80
+ 55 € zriaďovací poplatok

Video streamovacie služby a P2P siete sú obmedzené na maximálnu prenosovú rýchlosť 4/1 Mbit/s pre P2P a 8/1 Mbit/s pre stream pričom stream má vyššiu prioritu. Viac informácií nájdete v sekcií Časté otázky.

Doobjednajte si IPTV internetovú televíziu

sledovanie TV
 • výhodnejšia cena pri ročnej platbe vopred
 • cena sa nemení počas celej doby viazanosti
 • pripojenie neobmedzované časom ani množstvom stiahnutých dát (nenastane zníženie rýchlosti ani Vám nepríde väčšia faktúra)
 • možnosť blokovania komunikácie v určitých hodinách (detský zámok)
 • pripojenie zariadení v domácnosti nie je limitované
 • zriadenie linky od 2-7 pracovných dní

Wifi router zadarmo


WiFi router ZADARMO
v cene zriaďovacieho poplatku

Program Basic

až do 18 Mbit/s

rýchlosť surfovania

až do 10 Mbit/s

rýchlosť sťahovania

až do 1,5 Mbit/s

rýchlosť odosielania

Cenník

Viazanosť

Mesačná platba

Zvoľte si dobu viazanosti pri mesačnej

bez
viazanosti

12
mesačná

24
mesačná

19.90
+ 55 € zriaďovací poplatok

Zvoľte si dobu viazanosti pri ročnej platbe

12
mesačná

24
mesačná

16.60
+ 55 € zriaďovací poplatok

Video streamovacie služby a P2P siete sú obmedzené na maximálnu prenosovú rýchlosť 5/1 Mbit/s pre P2P a 10/1 Mbit/s pre stream pričom stream má vyššiu prioritu. Viac informácií nájdete v sekcií Časté otázky.

Doobjednajte si IPTV internetovú televíziu

sledovanie TV
 • výhodnejšia cena pri ročnej platbe vopred
 • cena sa nemení počas celej doby viazanosti
 • pripojenie neobmedzované časom ani množstvom stiahnutých dát (nenastane zníženie rýchlosti ani vám nepríde väčšia faktúra)
 • možnosť blokovania komunikácie v určitých hodinách (detský zámok)
 • pripojenie zariadení v domácnosti nie je limitované
 • zriadenie linky od 2-7 pracovných dní

Wifi router zadarmo


WiFi router ZADARMO
v cene zriaďovacieho poplatku

Program Klasik

až do 24 Mbit/s

rýchlosť surfovania

až do 12 Mbit/s

rýchlosť sťahovania

až do 2 Mbit/s

rýchlosť odosielania

Cenník

Viazanosť

Mesačná platba

Zvoľte si dobu viazanosti pri mesačnej

bez
viazanosti

12
mesačná

24
mesačná

24.90
+ 55 € zriaďovací poplatok

Zvoľte si dobu viazanosti pri ročnej platbe

12
mesačná

24
mesačná

20.80
+ 55 € zriaďovací poplatok

Video streamovacie služby a P2P siete sú obmedzené na maximálnu prenosovú rýchlosť 6/1 Mbit/s pre P2P a 12/1 Mbit/s pre stream pričom stream má vyššiu prioritu. Viac informácií nájdete v sekcií Časté otázky.

Doobjednajte si IPTV internetovú televíziu

sledovanie TV
 • výhodnejšia cena pri ročnej platbe vopred
 • cena sa nemení počas celej doby viazanosti
 • pripojenie neobmedzované časom ani množstvom stiahnutých dát (nenastane zníženie rýchlosti ani vám nepríde väčšia faktúra)
 • možnosť blokovania komunikácie v určitých hodinách (detský zámok)
 • pripojenie zariadení v domácnosti nie je limitované
 • zriadenie linky od 2-7 pracovných dní

Wifi router zadarmo


WiFi router ZADARMO
v cene zriaďovacieho poplatku

Doplňujúce informácie

Rýchlosť surfovania - maximálna rýchlosť ktorú môže linka dosahovať pri surfovaní. Jedná sa o služby ktoré systém prioritizuje pred ostatnou prevádzkov ako napríklad sťahovanie väčších súborov alebo P2P. Prioritizované sú: načítanie www stránok, Email ,Telnet, ssh a Https. Táto rýchlosť može kolísať v závislosti od vyťaženia siete.

Rýchlosť sťahovania - maximálna rýchlosť, ktorú môže linka dosahovať pri sťahovaní väčších súborov. Táto rýchlosť môže kolísať v závislosti od vyťaženia siete.

Rýchlosť odosielania - rýchlosť odosielania dát.

Zriaďovací poplatok zahrňuje:

 • Obhliadku na mieste pripojenia
 • Montáž zariadenia na existujúci stožiar alebo nami montovanej konzoly
 • Stiahnutie exteriérového kábla Cat.5e k PC alebo domácemu centru siete
 • Wifi Router zdarma
 • Doprava