Nastavenie emailu v aplikácii Microsoft Outlook Express

×

Info! Nastavenie Office Outlook a Windows Mail je v malých detailoch odlišné ale v zásade je možné použiť tento návod.

Program Outlook Expres spustíte kliknutím myšou na ikonu na pracovnej ploche(ak nemáte jeho ikonu na pracovnej ploche, tak program spustíte cez Štart > Programy > Outlook Expres)


Microsoft Outlook logo


Nastavenie emailu v aplikácii Outlook

1 Kliknite v menu "Nástroje > Kontá" a do záložky "Pošta" Kliknete na Pridať > Pošta (vo Windows Email Pridať > Emailové konto > ĎALEJ)

Nástroje konta

Pošta - internetové kontá

2 V okne Vaše meno, do poľa Zobrazované meno, zadáte meno, ktoré sa má zobrazovať príjemcom v kolónke "Od" Potom kliknite na tlačítko "ĎALEJ"

Vaše zobrazované meno

3 V okne Adresa internetovej pošty zadáte do políčka E-mailová adresa (v niektorých verziách Adresa internetovej pošty) Vašu adresu.


×

Info! Vo Windows Mail sa volá Internetová e-mailová adresa a v niektorých, najmä starších verziách treba najprv zvoliť: "Už mám adresu el. pošty, ktorú chcem používať".

Adresa internetovej pošty

4 V okne Názvy poštových serverov (vo Windows Mail sa volá Nastaviť e-mailové servery) necháte predvolený typ servera prichádzajúcej pošty POP3. Do políčok Server prichádzajúcej pošty (POP3,...) a Server pre odchádzajúcu poštu (SMTP) zadáte Vaše prístupové údaje v tvare pop3.ivankanet.sk a smtp.ivankanet.sk


×

Info! Ak sa tu nachádza možnosť Server odosielanej pošty vyžaduje overenie, tak ju zapnite - označte háčikom.

Poštové servery

5 V okne Internetová pošta - prihlásenie zadáte do políčka Názov konta Vaše PRÍSTUPOVÉ MENO (celá emailová adresa) a do políčka Heslo Vaše prihlasovacie HESLO. Odporúčame označiť voľbu Zapamätať si heslo.


×

Info! Voľbu Prihlásť sa s použitím Overenia zabezpečenia heslom (SPA) (nenachádza sa vo Windows Mail) nechajte vypnutú.

Meno a heslo

6 V poslednom okne kliknite DOKONČIŤ.


Dokončiť

7 Vojdete znova do menu "Nástroje > Kontá" a do záložky "Pošta" pod nápisom Konto (vo Windows Mail Pošta) označte Vami vytvorené konto (raz kliknete myšou na jeho názov) a kliknite Vlastnosti.

Nástroje konta

Pošta vlastnosti

8 V otvorenom okne vojdite do záložky Servery a skontrolujte, prípadne ak treba upravte, nastavenia nasledovne:

 • Typ servera prichádzajúcej pošty "POP3"
 • Prichádzajúca pošta (POP3) - podľa Vašich prístupových údajov
 • Odchádzajúca pošta (SMTP) - podľa Vašich prístupových údajov
 • Názov konta - Vaše PRÍSTUPOVÉ MENO (celá mailová adresa)
 • Heslo - Vaše HESLO
 • Voľba Zapamätať heslo - Odporúčame zapnúť (označené háčikom)
 • Voľba Prihlasovať sa s použitím overenia zabezpečeným heslom - Vypnuté (prázdny štvorček)
 • Voľba Server vyžaduje overnie - Zapnuté (označené háčikom)

Ak máte všetky nastavenia správne, tak kliknite myšou na tlačítko NASTAVENIE

Servery možnosti a nastavenia

9 V otvorenom okne je potrebné označiť voľbu Použiť rovnaké nastavenia ako server na prijímanie pošty. Nakoniec kliknete OK a v dalšom okne takisto OK.

Použiť rovnaké nastavenia

10 Po uvedených úpravách by Vám mala začať prichádzať a odchádzať pošta, samozrejme za predpokladu, že počítać je pripojený k internetu a že pri korešpondencii používate správne emailové adresy :)
Najčastejšie chyby

Pošta prichádza ale neodchádza.

 • Skontrolujte nastavenie servera ochchádzajúcej pošty (bod 8 a 9 v predošlom postupe)

Odoslaná pošta sa mi vracia.

 • Overte či zadávate správnu emailovú adresu
 • Server prijímateľa može byť dočasne nedostupný, overte situáciu, prípadne skúste email na uvedenú adresu odoslať o niekoľko hodín neskôr
 • Ak posielate prílohu, tak skontrolujte, či nie je väčšia ako povoluje server odosielteľa, alebo prijímateľa. Skúste najprv odoslať email na rovnakú adresu bez prílohy

Neprichádza pošta z niektorej adresy.

 • Overte či odosielateľ zadáva správnu emailovú adresu
 • Ak odosielateľ posiela správu s prílohou, tak overte, či príloha nie je príliš veľká. Nech zašle email najprv bez prílohy
 • Skontrolute, či Váš Outlook neoznačil jeho poštu za spam a nepresunul ju do spamového koša. Skontrolujte Adresár Nevyžiadaná pošta (Spam), ktorý sa nachádza pravdepodobne niekde pod adresárom Doručená pošta