Technické riešenie pripojenia klienta

1. Princíp – hviezdicová topológia siete

Každé zariadenie (zásuvka, miestnosť) musí byť napájané zvlášť, neprerušeným káblom. Tieto káble sa spájajú v jednom mieste – "sieťovom centre" (využiť môžme technický priestor, alebo šatník, atď). Ideálne umiestnenie tohto priestoru je na prízemí domu a skôr v strednej časti, keďže odtiaľ je spravidla lepšie pokrytie wifi signálom ako napr. z podkrovia.


2. Dostupnosť "sieťového centra"

Dostupnosť "sieťového centra" je vhodné zabezpečiť z pravdepodobných miest pripojenia. Tzn. že "sieťové centrum" treba prepojiť dátovým káblom so strechou v prípade bezdrôtového pripojenia k internetu alebo pripojenia závesným káblom, a "plotom" v prípade pripojenia telefónnym alebo optickým káblom. Na streche treba nechať dostatočnú rezervu v podkroví. V prípade zaizolovanej strechy je ideálne nechať si vyvedenú chráničku z podkrovia k stožiaru, alebo ku komínu a do nej si neskôr zatiahnuť rezervu dátového káblu uloženú v podkroví. Takto je pripravené pripojenie "sieťového centra" do internetu bezdrôtovo - anténou a závesným káblom. Ďalej treba "sieťové centrum" prepojiť s plotom od ulice, ideálne je zakopať chráničku medzi domom a plotom tak, aby ste do nej boli schopní neskôr zatiahnuť telefónny alebo optický kábel. V ideálnom prípade si v plote umiestnite krabicu, do ktorej bude ústiť chránička z domu a z krabice si vyveďte chráničku smerom na ulicu cca 50 cm pred plot a nechajte ju zakopanú v zemi. Ušetríte si takto neskoršie rozbíjanie plota :-) Takto je pripravené pripojenie "sieťového centra" telefónnym alebo optickým káblom.


3. Pripojenie k TV alebo SAT

K TV alebo SAT je vhodné dotiahnuť 2 dátové káble, nakoľko je predpoklad, že niektoré z týchto zariadení bude potrebovať samostatné pripojenie.

Schéma zapojenia internetu novostavby

káblové pripojenie

bezdrôtové pripojenie

dátová kabeláž