Zistenie MAC adresy telefónu s OS Android

1Nájdite si v menu aplikácie Nastavenia.
Scrolujte v menu smerom dole a zvoľte O telefóne

Nastavenia o telefóne

2Zobrazí sa vám menu Aktualizácia, Stav, Používanie batérie…
Zvoľte Stav

O telefóne stav

3Scrolujte v menu smerom dole a nájdite Adresa MAC pre sieť wifi


Stav telefónu - adresa MAC